Hívjon +36 30 966 2677
|||

Vill-L Kft. - minden ami érintésvédelem

Szabványok

A felülvizsgálatokat a vonatkozó szabványok és rendeletek előírásainak maradéktalan betartásával végezzük el. A vizsgálat során szerzett információkat semmilyen más célra nem használjuk fel, a munkát szolgáltatói jelleggel végezzük, mely a Megrendelő érdekeinek maximális figyelembe vételét jelenti. A tárgyban említett felülvizsgálatok elvégzésére minden engedély, és vizsga bizonyítvány, tárgyi és személyi feltétel, illetve szakmai és jogszabály ismeret birtokában vagyunk, és megfelelő referencia munkákkal rendelkezünk.

JOGSZABÁLY ÍRJA ELŐ AZ ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOKAT!

A munkaügyi miniszter rendelete előírásainak megfelelően az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzése szükséges.

A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a 2.§-ban meghatározza az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalmát, majd a következőket mondja ki:

„5/A.§

 1. A kisfeszültségû erôsáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenôrzô felülvizsgálatáról és idôszakos ellenôrzô felülvizsgálatáról a munkáltató – a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérôen – a berendezés szerelôi ellenôrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
 2. Az ellenôrzô felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelôzôen, valamint az érintésvédelem bôvítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejezô mûveletetként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
  • Az idôszakos ellenôrzô felülvizsgálatot legalább a következô gyakorisággal kell elvégezni:
  • áram-védôkapcsolón havonta szerelôi ellenôrzéssel;
  • kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelôi ellenôrzéssel;
  • a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelôi ellenôrzéssel;
  • egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

Ne feledje: Az erősáramú villamos berendezések szabványossági felülvizsgálatát (un. tűzvédelmi felülvizsgálatát) és a villámvédelmi felülvizsgálatokat a többször módosított 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a 2/2002 (I. 23.) BM rendelet írja elő a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásától függő gyakorisággal.

Ízelítőül a szabványokban szereplő tételek, melyekre az előírások vonatkoznak:

 • A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapítása
 • Érintésvédelmi Szabályzat
 • Érintésvédelemi felülvizsgálatok
 • Üzemi Szabályzat berendezések számára
 • Létesítési Biztonsági Szabályzat
 • Szigetelési Ellenállás Mérése
 • Az EPH hálózat kialakítása
 • Biztonsági transzformátorok
 • Szabványos villamos feszültségek
 • névleges feszültségű elosztó hálózati kábelek
 • Erősáramú szabadvezeték. Nagyfeszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai, vezetékes távközlési berendezés megközelítések és keresztezések
 • Erősáramú szabadvezeték. Nyomvonalhoz kötött szállítóberendezés megközelítése és keresztezése
 • Erősáramú szabadvezeték. Kisfeszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai
 • Villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai.
 • Érintésvédelmi osztályozás
 • Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás
 • Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára
 • Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.
 • Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények, közterület, villamos kezelőterek és laboratóriumok, helyhez kötött akkumulátorok telepítése, akkumulátorhelyiségek és töltőállomások létesítése
 • Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások és száraz helyiségre vonatkozó előírások, poros, időszakosan nedves, vagy nedves, marópárás vagy meleg helyiségek, tűzveszélyes helyiségek, színházak és hasonló kulturális létesítmények illetve szabadtér, villamos kezelőterek és laboratóriumok, kis zárlati áramú berendezések
 • Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése
 • Épületek villamos berendezéseinek létesítése
 • Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése
 • Alkalmazási terület
 • Épületek berendezéseinek létesítése
 • Áramütés elleni védelem
 • Hőhatás túláram, túlfeszültség elleni védelem
 • Kisfeszültségű villamos berendelések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén.
 • Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem
 • Feszültségcsökkenés-védelem
 • Leválasztás és kapcsolás
 • A védelmi módok alkalmazása
 • Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével.
 • Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén
 • Kábel- és vezetékrendszerek
 • Megengedett áramok
 • Kapcsoló és vezérlő készülékek. A leválasztó kapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei
 • Földelő berendezések és védővezetők
 • Egyéb szerkezetek. Kisfeszültségű áramfejlesztők
 • Biztonsági berendezések táplálása
 • Uszodák, szauna fűtő berendezést tartalmazó helyiségek
 • Felvonulási területek villamos berendezései
 • Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos berendezései
 • Vezetőanyagú szűk helyek
 • Lakókocsiparkok és lakókocsik villamos berendezései
 • Szabadtéri világító berendezések
 • Padló- és mennyezet fűtési rendszerek
 • Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése
 • Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei
 • Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése
 • védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei
 • villamos berendezések különleges vizsgálati előírásai, szigetelési ellenállásának
 • Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás
 • Fény és világítás. Munkahelyi világítás. Belső téri munkahelyek
 • Felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei
 • Fénytechnikai terminológia. A sugárzás alapfogalmai, mennyiségei és egységei, látás, színvisszaadás, fényforrások
 • Villamos jelképek. Elektrotechnika
 • 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
 • Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei
 • Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt vezetékek, hőálló, szilikon gumiszigetelésű vezetékek, áramvezető sínek
 • Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Csavaros sínkötések furatelrendezése
 • Sztatikus feltöltődések. Fogalmak, Veszélyességi szintek, A védelem módjai
 • Biztonsági szín- és alakjelek
 • Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános követelményei
 • Vasúti világítás. Szabadtéri világítás
 • Tűzrendészeti szabályok a mozgóképszínházak és mozgókép bemutató helyiségek, színházak és művelődési létesítmények részére
 • Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményei vész- és üzemállapot jeleket átvivő berendezések műszaki követelményei
 • Építkezési felvonulási villamos berendezés követelményei
 • Lakások és lakóépületek villamos felszereltsége. Nevelési, oktatási építmények, bölcsődék, óvodák általános iskolák tervezési előírásai,gimnáziumok,szakmunkásképző iskolák, tanműhelyek tervezési előírásai
 • Otthonok, szállások. Szociális otthonok, öregek napközi otthona, munkásszállók tervezési előírásai
 • Egészségügyi létesítmények. Közforgalmú gyógyszertárak tervezési előírásai
 • Konyhák és éttermek. Tervezési előírások
 • Építő- és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések.
 • Építmények villamos vezetékei és szerelvényei
 • Villamossági termékek szabványossági és biztonsági vizsgálati jele
 • Gépkönyv, villamos fejezet (Gépek villamos berendezését ismertető leírás).

Alaki és tartalmi előírások
 • Erősáramú kábelek.
 • Erősáramú kábelek. PVC-szigetelésű és PVC-burkolatú kábelek Követelmények és vizsgálatok
 • Közvetlenül gyűjtősínre kapcsolt generátorok védelme
 • Robbanóanyagipari létesítmények létesítési biztonsági követelményei.
 • Villamos előírások
 • Gépek villamos berendezések
 • A képernyős megjelenítőkkel végzett irodai munka ergonómiai követelményei. Útmutató a munkafeladatok követelményrendszerének összeállításához A képernyős megjelenítésre vonatkozó követelmények
 • Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben és Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével)
 • Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei
 • Elektromágneses összeférhetőség
 • Zárlati áramok. Hatásszámítások. 1. rész. Fogalom meghatározások és számítási módszerek
 • Olajtranszformátorok terhelési útmutatója
 • Nemzetközi elektrotechnikai szótár
 • Villamos rajzjelek. Általános előírások, fő tárgymutató, kereszthivatkozási táblázatok
 • Áram-védőkapcsolók beépített túláram-védelem nélkül, háztartási és hasonló célokra
 • Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem.
 • Épületek és mérnöki létesítmények fogalom-meghatározásai. Általános fogalmak
 • Minőségirányítási és minőségbiztosítási szabványok, követelmények
 • Belsőégésű motorokkal működtetett villamos aggregátok és mozgó villamos állomások. Szakkifejezések és meghatározások
 • Belsőégésű motorokkal működtetett villamos aggregátok és mozgó villamos állomások. A kezelőtér ergonómiai követelményei

Kapcsolódó oldalak: